ĐÀN NAM GIAO NƠI HỘI TỤ KHÍ THIÊNG CỦA TRỜI ĐẤT

ĐÀN NAM GIAO NƠI HỘI TỤ KHÍ THIÊNG CỦA TRỜI ĐẤT

Đàn Nam Giao - nơi hội tụ khí thiêng của trời đất
Ðàn Nam Giao là nơi hàng năm Nhà Vua tiến hành lễ tế cáo Trời - Đất cầu cho quốc thái dân an, âm - dương hòa hợp, xã hội phồn thịnh, mùa màng phong đăng... Ðây là một trong những nghi lễ rất quan trọng của triều đình, phản ánh sâu sắc đời sống tâm linh của nhà vua và cộng đồng cư dân cũng như mối quan hệ Thiên – Địa – Nhân của dân tộc ta.

Ngoài đàn Nam Giao của kinh thành Huế, Việt Nam còn có đàn Nam Giao của kinh thành Thăng Long (Hà Nội), thành Tây Ðô (Thanh Hóa), thành Hoàng Ðế (Bình Ðịnh)...

Ngay sau khi định đô ở Thăng Long, vua Lý đã cho dựng đàn Nam Giao ở phía Nam kinh thành. Quy mô điện Nam Giao đã được các bộ sử lớn của nước ta như: Đại Việt sử ký toàn thư, Việt sử thông giám cương mục, sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn và Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ mô tả: “Đàn đắp ở phía Nam kinh thành đàn chính giữa chiều dài 15 thước, chiều cao 7 tấc, đàn tế chung cả Trời - Đất. Hai đàn bên tả và bên hữu chiều dài 16 thước, chiều cao 3 tấc. Hai đàn này chia ra tế các vì sao và thần núi sông. Chung quanh đàn trồng cây, mặt trước đàn mở 3 cửa…”.

Năm 1820 Gia Long lên ngôi và triều Nguyễn đóng đô ở Phú Xuân (Huế). Vì vậy, hằng năm đàn Nam Giao ở Thăng Long không còn tổ chức tế Trời - Đất nữa. Năm 1804, thành Thăng Long cải trúc, người ta cho dỡ gạch ngói ở đàn Nam Giao để xây thành. Tại đây chỉ còn sót lại nhà bia và tấm bia đá “Nam Giao điện bi ký”.

Đầu thế kỉ XX, người Pháp đã phá đàn Nam Giao để mở đường và đặt nhà máy. Năm 1956, sau giải phóng Thủ đô, nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo được xây dựng trên nền đất của đàn Nam Giao. Hiện nay, toà nhà thương mại, văn phòng và nhà ở Vincom, Hoàng Thành Tower… đã được xây dựng trên khu vực đất của đàn Nam Giao.

Đàn Nam Giao Thăng Long bị biến đổi qua nhiều thời kỳ, nhiều công trình giao thông, xây dựng đã xây dựng chồng chéo lên trên và xung quanh, nhưng các tư liệu lịch sử và kết quả khai quật di tích đàn Nam Giao ở địa điểm 114 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho thấy đàn Nam Giao của kinh thành Thăng Long là đàn có lịch sử lâu đời nhất, trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê và một phần của thời Tây Sơn.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng ý nghĩa tâm linh của đàn Nam Giao vẫn được lưu truyền. Trong bài ký khắc trên tấm bia Nam Giao điện bi ký đã ghi rằng: “…Nước Đại Việt ta được dựng nên, đất đai muôn dặm. Xem việc đặt đỉnh, đắp thành, biết rõ được việc dựng nước. Xem hướng lập điện, biết rõ được sự kính cẩn về việc tế trời. Chọn góc mé nam thành, xây điện Chiêu sự đàn Nam Giao, chính là nơi muôn loài sinh trưởng”.

Có lẽ cũng chính vì khu vực Đất đàn Nam Giao là “Nơi hội tụ khí thiêng của Trời Đất”, “Nơi muôn loài sinh trưởng”, nên nhiều DN và người dân đã lựa chọn nơi đây để sinh sống và dựng nghiệp với mong muốn được bình an và thành đạt.

 

 

 

 

Các bài khác