Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Tiến độ dự án

Hiện tại, dự án Hoàng Thành Tower đang trong quá trình bàn giao cho các khách hàng. Khu thương mại và văn phòng đã được đưa vào sử dụng từ tháng 8/2014.